Listopad 2015

"Bacha, céva!"

27. listopadu 2015 v 18:42 | Bloud. Well Bloud.
...vykřikl jeden z operatérů krátce poté, co zakrojil do Grandhotelu Pupek, aby na svět přivedl dalšího vděčného strávníka. S takovou naléhavostí v hlase, jakou muži v podobných situacích mívají, ať už přeřezávají stožár na vlajku a narazí na suk nebo kopou příkop a narazí na vodovodní potrubí.

"To dej jako nadpis na blog, až budeš oznamovat Otylovo narození!" byla první reakce mého momentálně nejoblíbenějšího muže, když jsem mu líčila útrapy na sále.

A nejoblíbenější muži by se občas mohli poslouchat :)